Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki ┼Ťwiadczenia i zawierania umów o ┼Ťwiadczenie us┼éug elektronicznych
 5. Warunki rozwi─ůzania umów o ┼Ťwiadczenie us┼éug elektronicznych
 6. Tryb post─Öpowania reklamacyjnego
 7. W┼éasno┼Ť─ç intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.biurowk.pl dzia┼éa na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin okre┼Ťla rodzaje i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů przez Stron─Ö www.biurowk.pl, zasady ┼Ťwiadczenia tych us┼éug, warunki zawierania i rozwi─ůzywania umów o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e tryb post─Öpowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin okre┼Ťla rodzaje i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů przez Stron─Ö www.biurowk.pl, zasady ┼Ťwiadczenia tych us┼éug, warunki zawierania i rozwi─ůzywania umów o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e tryb post─Öpowania reklamacyjnego.
  4. Ka┼╝dy Us┼éugobiorca z chwil─ů podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do korzystania z Us┼éug Elektronicznych Strony www.biurowk.pl, zobowi─ůzany jest do przestrzegania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dost─Öpny na Stronie www.biurowk.pl umo┼╝liwiaj─ůcy Us┼éugobiorcy bezpo┼Ťredni kontakt z Us┼éugodawc─ů.
  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. US┼üUGODAWCA – Wojciech Kaczmarczyk wykonuj─ůcy/a dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů Firma Us┼éugowo-Handlowa Wojciech Kaczmarczyk, adres siedziby: ul. Kro┼Ťnie┼äska 11, 38-455 Wrocanka, adres do dor─Öcze┼ä: ul. Kro┼Ťnie┼äska 11, 38-455 Wrocanka, NIP: 6840006462, REGON: 370066995, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@biurowk.pl, tel. +48575732570.
  4. US┼üUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů korzystaj─ůca z Us┼éugi Elektronicznej.
  5. US┼üUGA ELEKTRONICZNA – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Us┼éugodawca umo┼╝liwia za po┼Ťrednictwem Strony korzystanie z Us┼éug Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. ┼Üwiadczenie Us┼éug Elektronicznych na rzecz Us┼éugobiorców odbywa si─Ö na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ┼ÜWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ┼ÜWIADCZENIE US┼üUG ELEKTRONICZNYCH
  1. ┼Üwiadczenie Us┼éug Elektronicznych okre┼Ťlonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us┼éugodawc─Ö jest nieodp┼éatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu wys┼éania wiadomo┼Ťci za po┼Ťrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů wys┼éania wiadomo┼Ťci albo zaprzestania jej wysy┼éania przez Us┼éugobiorc─Ö.
  3. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wspó┼épracy z systemem teleinformatycznym, którym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca:
   1. komputer z dost─Öpem do Internetu,
   2. dost─Öp do poczty elektronicznej,
   3. przegl─ůdarka internetowa,
   4. w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej osób trzecich.
  5. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POST─śPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych przez Us┼éugodawc─Ö:
   1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych za po┼Ťrednictwem Strony Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@biurowk.pl
   2. W powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail, nale┼╝y poda─ç jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczególno┼Ťci rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u┼éatwi─ů i przyspiesz─ů rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö nast─Öpuje niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni.
   4. Odpowied┼║ Us┼éugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy┼éana na adres e-mail Us┼éugobiorcy podany w zg┼éoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us┼éugobiorc─Ö sposób.
 6. W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie tre┼Ťci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.biurowk.pl korzystaj─ů z ochrony prawno autorskiej i s─ů w┼éasno┼Ťci─ů www.biurowk.pl Us┼éugobiorca ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů Us┼éugodawcy, b─Öd─ůc─ů nast─Öpstwem u┼╝ycia jakiejkolwiek zawarto┼Ťci strony www.biurowk.pl, bez zgody Us┼éugodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra┼║nej pisemnej zgody Us┼éugodawcy, któregokolwiek z elementów sk┼éadaj─ůcych si─Ö na tre┼Ť─ç oraz zawarto┼Ť─ç strony www.biurowk.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przys┼éuguj─ůcego Us┼éugodawcy i skutkuje odpowiedzialno┼Ťci─ů cywilnoprawn─ů oraz karn─ů.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za po┼Ťrednictwem Strony zawierane s─ů zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodno┼Ťci jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci Regulaminu z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj─ů w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

 

KONTAKT Z NAMI Nie zwlekaj ze zmian─ů na lepsze.
+48 608 624 640 +48 575 732 570 kontakt@biurowk.pl
ul.Kro┼Ťnie┼äska 11 38-455 Wrocanka Polska
Ta strona u┼╝ywa plik├│w cookies.
Polityka Prywatno┼Ťci    Jak wy┼é─ůczy─ç cookies?    Regulamin AKCEPTUJ─ś